Archiv pro rubriku: Svaté texty a mantry

śvetāśvataropaniṣat

śvetāśvataropaniṣat    श्वेताश्वतरोपनिषत्

1. Zpěv, 1. Verš

Uvádí rámec a témata pro celou upanišadu, a  to ne akademicky, ale zasazuje to do reálné a běžné situace, tj. když žáci, kteří studují védántu, si kladou mezi sebou zásadní otázky.

Text původní – se sandhi:

ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म  कुतः स्म जाता

जीवाम केन क्व च  सम्प्रतिष्ठाः अधिष्ठिताः केन सुखेतरेशु

व​ऋतामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्

Text bez sandhi:

ब्रह्मवादिनः वदन्ति किं कारणं ब्रह्म  कुतः स्मः जाताः

जीवामः केन क्व च  सम्प्रतिष्ठाः अधिष्ठिताः केन सुखेतरेशु

व​ऋतामहे ब्रह्मविदः व्यवस्थाम्

Přepis – se sandhi Přepis – bez sandhi Překlad
brahmavādino vadanti

 

brahmavādinaḥ vadanti

 

Studenti brahma (tj. véd) rozmlouvají (mezi sebou)
kiṃ kāraṇaṃ brahma  kutaḥ sma jātā

 

kiṃ kāraṇaṃ brahma  kutaḥ smaḥ jātāḥ

 

Co je příčinou (tohoto světa) –  je to brahma? Z čeho jsme zrození? (Co je příčinou našeho zrození?)
jīvāma kena kva ca  sampratiṣṭhāḥ

 

 

jīvāmaḥ kena kva ca  sampratiṣṭhāḥ

 

Z čeho a kde jsme se narodili?

Na čem spočíváme?

adhiṣṭhitāḥ kena sukhetareśu

 

adhiṣṭhitāḥ kena sukhetareśu

 

Čím jsme řízeni (ovládáni) ve štěstí a neštěstí?
vaṛtāmahe brahmavido vyavasthām

 

vaṛtāmahe brahmavidaḥ vyavasthām

 

Existujeme? (vaṛtāmahe)

Kdo zná brahma

brahmavidaḥ = znalci brahma

 

Komentář Šivanandy k této upanišadě: Obsahuje 113 manter (veršů) a šesti zpěvech (kapitolách). Náleží do Černé ájurvédy. Není zahrnuta do deseti hlavních upanišad, je považována za starobylou a důležitou. Dostala jméno podle ršiho Švetášvatary, který vyučoval  své žáky pravdy obsažené v této upanišadě.

V této upanišadě Šiva či Rudra je prohlášen za stvořitele, udržovatele a ničitele tohoto světa. Je materiální a výkonnou příčinou tohoto světa. Hovoří se o něm jako o nejvyšším božstvu. Je ztotožňován s nejvyšším brahma.

Slovo „Švetášvatara“ znamená toho, kdo ovládá své smysly (šveta = ryzí, ašva = smysly – indrijány). Mnohé mantry této upanišady jsou citovány komentátory brahmasúter na podporu jejich učení.

Předkládá směs stanovisek védánty, sámkhyi a jógy. Pojednává o brahma, o Íšvarovi, o individuální duši, o vesmíru a o svobodě. Podává souhrn podstaty vesmíru a podstaty individuální duše.  Dává význam pro osvobození jívy, který je přivázán ke kolu opakovaných zrození a smrti.

Pojednává o rozlišování mezi individuální duší, Íšvarou, vesmírem a brahma,  o rozdílu mezi procesem jógy a jejím cílem. O prostředcích jógy, podmínkách, postupných stádií a  o konečném výsledku praktikování jógy. Pojednává o józe e jejích tří formách: karma jógy, bhakti jóga a jňána jóga.

Komenář Tyágíšánandy k této upanišadě: Není to jediná upanišada, která je všeobecně považovaná za hlavní, které tvoří základ zkoumání brahmasúter. Tyto sútry ani jednou  nepoukazují nepřímo k žádným veršům, které by pocházely ze Švetášvatary, ale mnohé její verše (mantry) jsou citovány komentátory na podporu jejich učení. To ukazuje velký význam, který tato upanišada má v očích velkých komentátorů, nehledě na její relativně pozdější dobu vzniku. Tato upanišada neuvádí žádný systém ortodoxní filosofie.

Gáyatrí Mantra

indie - kolo

Gáyatrí Mantra

ॐभू: ॐभुव: ॐस्व: ॐमह:
om bhuH, om bhuvaH, om svaH, om mahaH

ॐजन: ॐतप: ॐसत्यम

om janaH, om tapaH, om satyam

ॐतत्सवितुर्वरेन्यं भर्गो देवस्य धीमहि

om tatsaviturvareNyaM bhargo devasya dhímahi

धीयो यो न: प्रचोदयात्

dhíyo yo naH prachodayát