Archiv pro rubriku: Znalosti starověkých Indů o světě

Pojetí času u starověkých Indů

Pojetí času u Indů

I. a

V Indii byl čas vždy považován za věčný a události, probíhající v čase, za cyklické. Naproti tomu v tzv. západním či evropském myšlení je pod vlivem judaismu a křesťanství čas chápán lineárně. Jeho věčnost vyznavači judaismu a křesťanství uznávají. Materialisté však zpravidla ohledně věčnosti času vyhraněný názor nemají, případně nemají názor žádný.

Není bez zajímavosti, že tzv. „vědecká“ koncepce o vzniku vesmíru „velkým třeskem“ byla vytvořena až ve 20. století, kdy v Evropě již byla známa indická mytologie, obsahující i koncepce kosmologické. (Stručný přehled o vzniku vědecké teorie „velkého třesku“ je např. na adrese: Microsoft Word – cae0410d-6c7b-47d1-b061-118cdf79158a .)

Starověká kosmologická představa Indů je představa cyklicky z absolutna vznikajících vesmírů, které se po vymezeném čase opět do absolutna rozplynou. Jednotlivé astronomické a fyzikální objevy z 20. stol. jsou jen kamínky mozaiky, která už před řadou tisíciletí byla poskládána starověkými Indy. Celý příspěvek