kutra naH eSa márgaH nayati – tvayá tatra gantavyaM = कुत्र नः एष मार्गः नयति – त्वया तत्र गन्तव्यम्

Kam nás tato cesta vede? – Tam bys měl jít.

Kam tato cesta vede? Tam bys měl jít.