om saha nāvavatu

 

om saha nāvavatu

तैत्तिरीयोपनिषद् प्रथमो  ऽनुवाकः   taittirīyopaniṣad prathamo ऽnuvākaḥ (první kapitola)

 

ब्रह्मानन्दवल्ली    brahmānandavallī   (O blahu, kterým je Brahma)

První verš v Taittiríya  upanišadě, ve druhé podkapitole (vallí). Jedná se o prosbu  za odstranění všech překážek na cestě za poznáním, aby se podařilo dospět k poznání nejvyššího brahma (ducha, átmana). Taittiríya upanišada je součástí  Taittiríya Āraṇyaky.

ॐ सह नाववतु ।  सह नौ भुनक्तु ।

सह  वीर्यं करवावहै ।

तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्वि षावहै ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः  ॥

 

om saha nāvavatu ।  saha nau bhunaktu ।

saha vīryaṃ karavāvahai ।

tejasvi nāvadhītamastu  mā vidviṣāvahai ।

om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ  ॥

 

Ať nás dva (on – Bůh) chrání । ať  nás vyživuje ।            (nás dva – učitele a žáka)

ať (my dva) získáme sílu ।

ať je naše studium jasné a mocné।

ať (my dva) necítíme nenávist   ।  ó mír, mír, mír

 

saha s; společně √ tij-, tejate

 

být ostrý; naostřit
nau both / all adhi -, eti, adheyti pozorovat, soustředit svou mysl; vědět
√ av-, avati

 

bránit, chránit;  přikázat;  uspokojit adhīta-,p.p. studovaný; dosažený
avatu: 3. os. sg. imperativu aktiva = ať chrání ať (on) chrání adhīta-, m. učený člověk
√  bhuj-, bhunakti jíst; ovládat; používat – využívat (něco) adhīta-,n. objekt k přemýšlení, k meditaci
bhunaktu

(3.os.sg. imper. aktiva)

ať živí, ať vyživuje adhi –, i-, eti . adhyeti  pozorovat, porozumět; vědět; učit se (od učitele)
vīrya-, n. energie; mužnost; síla as-, asti

 

být
1.os.od: √kṛ- karoti = dělat dělat astu: 3. os. sg. imper. aktiva ať je; ať to tak je
karavāvahai:

optativ duálu

ať my dva děláme mā (zápor u rozkazovacího způsobu) ne
tejasvin, adj.

(nom. sg. tejasvī)

zářící; jasný; mocný; vznešený; jasný dviṣ-, dveṣti

vi-, dviṣ-, dveṣti

nenávidět
tejas, n. ostří, ostrý okraj; nádhera; záře, třpyt; životní síla vidviṣāvahai 1.os.pl. imperativu pasiva

 

śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ   třikrát opakované slouží k odvrácení  překážek těla a   překážek přirozených i nadpřirozených.