Tematická slovesa

Přehled – tematická slovesa

Tzv. slovesa tematická: za kořen se vkládá tematický vokál „a“. Před koncovkou „m“ a  „v“ , tj. v 1. os. sg., du. a pl., se tento tematický vokál dlouží.

Kořeny s „-i“ , „-u“ a „-ū – “  tyto samohlásky se před tematickým vokálem „ – a“ mění na  „-y“, resp. „ v“, např. √ nī-, nayati (1.tř.); √gai-, gāyati; (4.tř.); hū-, hvayati   (4.tř.),

I. slovesná třída

přízvuk je na slovesném kořeni

vad – ā – mi vad – ā – vaḥ vad – ā – maḥ
vad – a – si vad – a – thaḥ vad – a – tha
vad – a – ti vad –  a  – taḥ vad –  a- nti

Kořen se posunuje do stupně guṇa, např. bhū-,  bhavati; sṛp-,   sarpati;   √ ruh-,  rohati.

IV. slovesná třída

mezi kořen, který má přízvuk,  a tematický vokál „a“ se vkládá „y“ (resp. za přízvučný kořen se dává jako téma slabika „ya“).Tato slovesa často označují nějaké pocity nebo stav mysli. Ta slovesa této třídy, jejichž kořen  končí na „-am“, téměř vždy při časování samohlásku „-a“ dlouží na „-ā“např.: √ tam-, tāmyati (rmoutit se).

kup – y – ā -mi kup – y – ā – vaḥ kup – y – ā – maḥ
kup –  y – a – si kup –  y – a – thaḥ kup – y – a – tha
kup – y –a  – ti kup – y – a – taḥ kup – y – a – nti

VI. slovesná třída

Přízvuk je na tématu „-a“ , přičemž kořen nemá žádný přízvuk. Některá slovesa před koncovou souhlásku kořene vsouvají „n“ nebo „m

lip-, limpati;, kṛt-, kṛṇtati

li – m – p – ā -mi li – m – p – ā -vaḥ li – m – p – ā – maḥ
li – m – p – a – si li – m – p – a – thaḥ li – m – p – a – tha
li –  m – p – a- ti li – m – p – a -taḥ li – m – p – a – nti

 

X. slovesná třída

– vkládá „-aya za kořen, který je zpravidla zesílený do stupně guṇa (případně do stupně vṛddhi, končí –li kořen na samohlásku). Toto je sekundární neboli dovozená slovesná třída. Má částečně charakteristiku kauzativ a částečně denominativ se změněným přízvukem.

 

pīḍ– ayā  – mi pīḍ – ayā – vaḥ pīḍ – ayā – maḥ
pīḍ – aya –  si pīḍ – aya – thaḥ pīḍ – aya –  tha
pīḍ – aya –  ti pīḍ – aya – taḥ pīḍ – aya  – nti