Skloňování a- kmenů, i-kmenů, u-kmenů maskulin

Sanskrt – Skloňování a– kmenů, i-kmenů, u-kmenů maskulin

Vyjádření podobnostíarozdílůbarvami

Singulár

a-kmeni-kmenu-kmen
Nom.devaHagniHšatruH
Ak.devamagnimšatrum
I.devenaagnišatru
Dat.deváyaagnayešatrave
Abl.devátagneHšatroH
Gen.devasyaagneHšatroH
Lok.deveagnaušatrau
Vok.devaagnešatro

Plurál

a-kmeni-kmenu-kmen
Nom.deváHagnayaHšatravaH
Ak.devánagnínšatrún
I.devaiHagnibhiHšatrubhiH
Dat.devebhyaHagnibhyaHšatrubhyaH
Abl.devebhyaHagnibhyaHšatrubhyaH
Gen.devánámagnínámšatrúnám
Lok.deveSuagniSušatruSu
Vok.deváH (= Nom.)agnayaH (=Nom.)šatravaH (= Nom.)