Tabulka neuter v sg. a pl.: a-kmeny, i-kmeny, u-kmeny

Sanskrt – Tabulka neuter v sg. a pl.: a-kmeny, i-kmeny, u-kmeny

(V závorce jsou pro srovnání uvedena maskulina)

Jednotné číslo

a-kmen i-kmen u-kmen
N. phalam (devaH) vári (agniH) madhu (šatruH)
Ak. phalam(devam) vári (agnim madhu(šatrum)
Instr. phalena(devena) vári (agni) madhu (šatru)
D phaláya (deváya) váriNe (agnaye) madhune (šatrave)
Abl phalát ( devát) váriNaH (agneH) madhunaH (šatroH)
G phalasya (devasya) váriNaH (agneH) madhunaH (šatroH)
L phale (deve) várini (agnau) madhuni (šatrau)
V phalam (deva) vári (agne) madhu(šatro)

Množné číslo

a-kmen i-kmen u-kmen
N. phaláni phaláni (deváH) váríNi váríNi (agnayaH) madhúnimadhúni (šatravaH)
Ak. phalániphaláni (deván) váríNi váríNi (agnín) madhúnimadhúni (šatrún)
Instr. halaiH (devaiH) váribhiH (agnibhiH) madhubhiH (šatrubhiH)
D phalebhyaH) (devebhyaH) váribhyaH (agnibhyaH) madhubhya(šatrubhyaH)
Abl phalebhyaH(devebhyaH) váribhyaH (agnibhyaH) madhubhyaH (šatrubhyaH)
G phalánám (devánám) várínám (agnínám) madhúnám (šatrúnám)
L phaleSu (deveSu) váriSu (agniSu) madhuSu(šatruSu)
V phaláni phaláni (deváH) váríNiváríNi(agnayaH) madhúnimadhúni (šatravaH)

Vysvětlivky:

– V každém políčku jsou paralelní vzory k neutrům, a to maskulina.

– Typické koncovky některých pádů – shoda napříč mezi vzory:

– Všechny akuzativy maskulin v singuláru a-kmenů, i-kmenů, u-kmenů mají koncovku „m“.

– Všechny akuzativy neuter v singuláru a-kmenů, i-kmenů, u-kmenů mají stejný tvar jako v nominativu singuláru (téhož vzoru).

– Všechny akuzativy maskulin v plurálu mají koncovku „n“.

Všechny akuzativy a vokativy neuter v plurálu mají stejný tvar jako v nominativu plurálu téhož vzoru.

– Všechna maskulina a neutra mají v genitivu plurálu koncovku „-nám“, případně „-Nám“.

– Všechny koncovky v plurálu a-kmenů, u-kmenů, i-kmenů maskulin i neuter jsou –„Su“. (vaneSu ucceSu parvateSu giriSuca puSpeSu madhuSuca alayaH patanti)

– i-kmeny a u-kmeny k sobě mají „blíž“ a liší se výrazněji od a-kmenů

– ablativ a genitiv neuter i-kmenů a u-kmenů je shodný (a velmi se liší od genitivu a ablativu a-kmenů:

– genitiv maskulina i neutra a-kmenů má v singuláru „speciální“ koncovku sya“;ablativ maskulina i neutra a -kmenů má „speciální“ koncovku ablativuát“).

– Maskulina i-kmenů a u-kmenů mají v genitivu a ablativu „H“, kterému předchází kmenová samohláska, ovšem ve stupni „guna“, tj. i + a = e, u + a = o.)

– neutra i-kmenů a u-kmenů v lokativu singuláru mají koncovku „-ni“.

– maskulina i-kmenů a u-kmenů v lokativu singuláru mají koncovku „-au.