Tabulka neuter v sg. a pl.: a-kmeny, i-kmeny, u-kmeny

Sanskrt – Tabulka neuter v sg. a pl.: a-kmeny, i-kmeny, u-kmeny

(V závorce jsou pro srovnání uvedena maskulina)

Jednotné číslo

a-kmeni-kmenu-kmen
N.phalam (devaH)vári (agniH)madhu (šatruH)
Ak.phalam(devam)vári (agnimmadhu(šatrum)
Instr.phalena(devena)vári (agni)madhu (šatru)
Dphaláya (deváya)váriNe (agnaye)madhune (šatrave)
Ablphalát ( devát)váriNaH (agneH)madhunaH (šatroH)
Gphalasya (devasya)váriNaH (agneH)madhunaH (šatroH)
Lphale (deve)várini (agnau)madhuni (šatrau)
Vphalam (deva)vári (agne)madhu(šatro)

Množné číslo

a-kmeni-kmenu-kmen
N.phaláni phaláni (deváH)váríNi váríNi (agnayaH)madhúnimadhúni (šatravaH)
Ak.phalániphaláni (deván)váríNi váríNi (agnín)madhúnimadhúni (šatrún)
Instr.halaiH (devaiH)váribhiH (agnibhiH)madhubhiH (šatrubhiH)
DphalebhyaH) (devebhyaH)váribhyaH (agnibhyaH)madhubhya(šatrubhyaH)
AblphalebhyaH(devebhyaH)váribhyaH (agnibhyaH)madhubhyaH (šatrubhyaH)
Gphalánám (devánám)várínám (agnínám)madhúnám (šatrúnám)
LphaleSu (deveSu)váriSu (agniSu)madhuSu(šatruSu)
Vphaláni phaláni (deváH)váríNiváríNi(agnayaH)madhúnimadhúni (šatravaH)

Vysvětlivky:

– V každém políčku jsou paralelní vzory k neutrům, a to maskulina.

– Typické koncovky některých pádů – shoda napříč mezi vzory:

– Všechny akuzativy maskulin v singuláru a-kmenů, i-kmenů, u-kmenů mají koncovku „m“.

– Všechny akuzativy neuter v singuláru a-kmenů, i-kmenů, u-kmenů mají stejný tvar jako v nominativu singuláru (téhož vzoru).

– Všechny akuzativy maskulin v plurálu mají koncovku „n“.

Všechny akuzativy a vokativy neuter v plurálu mají stejný tvar jako v nominativu plurálu téhož vzoru.

– Všechna maskulina a neutra mají v genitivu plurálu koncovku „-nám“, případně „-Nám“.

– Všechny koncovky v plurálu a-kmenů, u-kmenů, i-kmenů maskulin i neuter jsou –„Su“. (vaneSu ucceSu parvateSu giriSuca puSpeSu madhuSuca alayaH patanti)

– i-kmeny a u-kmeny k sobě mají „blíž“ a liší se výrazněji od a-kmenů

– ablativ a genitiv neuter i-kmenů a u-kmenů je shodný (a velmi se liší od genitivu a ablativu a-kmenů:

– genitiv maskulina i neutra a-kmenů má v singuláru „speciální“ koncovku sya“;ablativ maskulina i neutra a -kmenů má „speciální“ koncovku ablativuát“).

– Maskulina i-kmenů a u-kmenů mají v genitivu a ablativu „H“, kterému předchází kmenová samohláska, ovšem ve stupni „guna“, tj. i + a = e, u + a = o.)

– neutra i-kmenů a u-kmenů v lokativu singuláru mají koncovku „-ni“.

– maskulina i-kmenů a u-kmenů v lokativu singuláru mají koncovku „-au.