Znaky ra ca ṣa sa

   ra   ca
राम-,

 

rāma-,Ráma

(hrdina eposu Rámájana)

 चम् -,चमति

 

cam-,  camati

 

srkat
नर-,m.naraḥ

 

muž; člověk उच्च​-,ucca-, adj.vysoký
नारी-,

 

nārī-, f.žena पच् -,पचतिpac-, pacatipéci
नरक-,naraka-,m.peklo चर्-, चरतिcar-, carati

 

kráčet, jít; pást se
तीर-,

 

tīra-, m.břeh चार-,

 

cāra-,m.zvěd
रावन​-,rāvana-, m.Rávana (zlý duch, který unesl Sítu – manželku Rámy) चिरम्

 

ciram, adv.dlouho

 

  ṣa     sa
षिव-,ṣiva-, m.bůh Šiva; सदाsadā, adv.stále
षिव-,ṣiva-, adj.milostivý सम​sama-, adj.stejný
षष्ṣaṣšest सीताsītāSíta (manželka Rámy)

 

rāmāyana  rāma + ayana

Ligatury
त्र traन्त   nta
त्रिtritři (číslovka)वदन्तिvadanti

 

(oni) hovoří
पुत्र-,putra-m.synजीवन्तिjīvanti(oni) žijí
तत्र​tatratam (záj.uk.)पिबन्तिpibanti(oni) pijí
   यावन्त्  तावन्त्yāvant  tāvantkolikerý – tolikerý

 

                                  e o
सेव् -, सेवतेsev-, sevatesloužit; uctívat कोप-kopa-,m.hněv
सेवक-,sevaka-, m.sluha लोमन्lomanchlup
रम्-,  रमतेram-, ramatehrát si चोर-,cora-, m.zloděj
यत्-, यततेyat-, yatate

 

usilovat सोम​-,soma-,Sóma

 

Lokativ – dává odpověď na otázku „kde?“

Maskulina a neutra a- kmenů (vzor deva-,m. a vzor  phala-, n. – viz tabulka v lekci č  4 v učebnici) mají v lokativu singuláru (v jednotném čísle) koncovku – e .

 

vane v lese narakev pekle
tatra  vane   vṛkaḥTam v lese je vlk. narake  pāpaḥ jīvatiV pekle žije hříšník
janake putraḥ vasatiU otce bydlí syn. janake putraḥOtec má syna.

 

V sanskrtu není slovo „mít, vlastnit“ a nahrazuje se to vyjádření lokativem nebo genitivem:  janake (lok.) gṛham / janakasya (gen.) gṛham = Otec má dům.