Znaky ra ca ṣa sa

   ra     ca
राम-,

 

rāma-, Ráma

(hrdina eposu Rámájana)

  चम् -,चमति

 

cam-,  camati

 

srkat
नर-,m. naraḥ

 

muž; člověk   उच्च​-, ucca-, adj. vysoký
नारी-,

 

nārī-, f. žena   पच् -,पचति pac-, pacati péci
नरक-, naraka-,m. peklo   चर्-, चरति car-, carati

 

kráčet, jít; pást se
तीर-,

 

tīra-, m. břeh   चार-,

 

cāra-,m. zvěd
रावन​-, rāvana-, m. Rávana (zlý duch, který unesl Sítu – manželku Rámy)   चिरम्

 

ciram, adv. dlouho

 

  ṣa      sa
षिव-, ṣiva-, m. bůh Šiva;   सदा sadā, adv. stále
षिव-, ṣiva-, adj. milostivý   सम​ sama-, adj. stejný
षष् ṣaṣ šest   सीता sītā Síta (manželka Rámy)

 

rāmāyana  rāma + ayana

Ligatury
त्र tra न्त   nta
त्रि tri tři (číslovka) वदन्ति vadanti

 

(oni) hovoří
पुत्र-, putra-m. syn जीवन्ति jīvanti (oni) žijí
तत्र​ tatra tam (záj.uk.) पिबन्ति pibanti (oni) pijí
      यावन्त्  तावन्त् yāvant  tāvant kolikerý – tolikerý

 

                                  e   o
सेव् -, सेवते sev-, sevate sloužit; uctívat   कोप- kopa-,m. hněv
सेवक-, sevaka-, m. sluha   लोमन् loman chlup
रम्-,  रमते ram-, ramate hrát si   चोर-, cora-, m. zloděj
यत्-, यतते yat-, yatate

 

usilovat   सोम​-, soma-, Sóma

 

Lokativ – dává odpověď na otázku „kde?“

Maskulina a neutra a- kmenů (vzor deva-,m. a vzor  phala-, n. – viz tabulka v lekci č  4 v učebnici) mají v lokativu singuláru (v jednotném čísle) koncovku – e .

 

vane v lese   narake v pekle
tatra  vane   vṛkaḥ Tam v lese je vlk.   narake  pāpaḥ jīvati V pekle žije hříšník
janake putraḥ vasati U otce bydlí syn.   janake putraḥ Otec má syna.

 

V sanskrtu není slovo „mít, vlastnit“ a nahrazuje se to vyjádření lokativem nebo genitivem:  janake (lok.) gṛham / janakasya (gen.) gṛham = Otec má dům.