Minislovník šesti indoevropských jazyků

Minislovník šesti indoevropských jazyků

Míla Jebavá

Poznámky k výslovnosti: písmo dévanágarí, v němž je psán sanskrt, a které dones používá hindština, nepálština a maráthština, vyjadřuje fonémy, které čeština nemá, a nemá pro ně ani grafický ekvivalent. V mezinárodní transkripci se pak některé hlásky přepisují například velkým tiskacím písmenem (případně malým písmenem dole s tečkou) – to v případě cerebrál (protiklad t , d – dentála, a T, D – cerebrála). Dlouhé hlásky mají čárku vodorovně, zde to je nahrazeno čárkou šikmou. Samohlásky e, o jsou vždy dlouhé a neexistují k nim párové krátké, proto se v transkripci jejich délka nijak neoznačuje, ale čtou se vždy dlouze. Hláska „y“ se čte jako „j“ v českém slově „jablko“. Hláska „c“ se čte vždy jako „č“ (v českém slově „čáp“). Souhlásky s přídechem se přepisují jako dh, bh, gh, apod. Hláska „j“ se čte jako „dž“ (jako v českém slově „džbán“). Sanskrt má, podobně jako čeština, samohláskové „r“, (jako je např. v češtině ve slově „držet“ nebo „krmit“. V přepisu se značí velkým tiskacím písmenem „R“. (Souhláska, tj. souhláskové“r“, se pak značí malým tiskacím písmenem, tedy „r“). Hlásku, zde v přepisu značenou jako „S“, lze číst podobně jako české „š“.) Celý příspěvek

Pojetí času u starověkých Indů

Pojetí času u Indů

I. a

V Indii byl čas vždy považován za věčný a události, probíhající v čase, za cyklické. Naproti tomu v tzv. západním či evropském myšlení je pod vlivem judaismu a křesťanství čas chápán lineárně. Jeho věčnost vyznavači judaismu a křesťanství uznávají. Materialisté však zpravidla ohledně věčnosti času vyhraněný názor nemají, případně nemají názor žádný.

Není bez zajímavosti, že tzv. „vědecká“ koncepce o vzniku vesmíru „velkým třeskem“ byla vytvořena až ve 20. století, kdy v Evropě již byla známa indická mytologie, obsahující i koncepce kosmologické. (Stručný přehled o vzniku vědecké teorie „velkého třesku“ je např. na adrese: Microsoft Word – cae0410d-6c7b-47d1-b061-118cdf79158a .)

Starověká kosmologická představa Indů je představa cyklicky z absolutna vznikajících vesmírů, které se po vymezeném čase opět do absolutna rozplynou. Jednotlivé astronomické a fyzikální objevy z 20. stol. jsou jen kamínky mozaiky, která už před řadou tisíciletí byla poskládána starověkými Indy. Celý příspěvek

Učení o advaitavédántě – srovnání Šankarova Korunního klenotu rozlišování a Bhagavadgíty

indie

Učení o advaitavédántě

srovnání pojetí advaitavédanty, činů, vyvanutí a řádu

v Bhagavadgítě a v Korunním klenotu rozlišování Adi Šankary

आदि शङ्कर


Nejvyšší moudrost je poznání, že tento duch, který je v zásadě jeden, je náš vlastní a je také ve všech ostatních tělech. Tato moudrost je velikým cílem nebo pravým poznáním toho, kdo zná tuto JEDNOTU PRAVÝCH ZÁKLADŮ VŠEHO. Jako rozpínavý vzduch, proudící otvory flétny, se liší jen podle tónů na stupnici, tak také povaha velkého ducha je jediná, ačkoli jeho formy jsou mnohé a vznikají jako následek svých činů. Když odlišnost určité projevené formy, jako je forma boha nebo jako jsou nesčetné jiné formy, pomine, pak neexistuje žádný rozdíl. 1

VIŠNUPURÁNA Celý příspěvek

Skloňování a- kmenů, i-kmenů, u-kmenů maskulin

Sanskrt – Skloňování a– kmenů, i-kmenů, u-kmenů maskulin

Vyjádření podobnostíarozdílůbarvami

Singulár

a-kmen i-kmen u-kmen
Nom. devaH agniH šatruH
Ak. devam agnim šatrum
I. devena agni šatru
Dat. deváya agnaye šatrave
Abl. devát agneH šatroH
Gen. devasya agneH šatroH
Lok. deve agnau šatrau
Vok. deva agne šatro

Plurál

a-kmen i-kmen u-kmen
Nom. deváH agnayaH šatravaH
Ak. deván agnín šatrún
I. devaiH agnibhiH šatrubhiH
Dat. devebhyaH agnibhyaH šatrubhyaH
Abl. devebhyaH agnibhyaH šatrubhyaH
Gen. devánám agnínám šatrúnám
Lok. deveSu agniSu šatruSu
Vok. deváH (= Nom.) agnayaH (=Nom.) šatravaH (= Nom.)

Gáyatrí Mantra

indie - kolo

Gáyatrí Mantra

ॐभू: ॐभुव: ॐस्व: ॐमह:
om bhuH, om bhuvaH, om svaH, om mahaH

ॐजन: ॐतप: ॐसत्यम

om janaH, om tapaH, om satyam

ॐतत्सवितुर्वरेन्यं भर्गो देवस्य धीमहि

om tatsaviturvareNyaM bhargo devasya dhímahi

धीयो यो न: प्रचोदयात्

dhíyo yo naH prachodayát